Szkoła Podstawowa nr 195 serdecznie zaprasza mieszkanców do korzystania z boiska szkolnego. Kliknij po więcej szczegółów.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie

 

Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie.

  • Data publikacji strony internetowej: 24-02-2011
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-02-2011

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Informacje dodatkowe - strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim: zmianę rozmiaru tekstu (oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności 1.4.4 AA); zmianę kolorów elementów strony przez użytkownika (1.4.3. AA); wskazanie języka strony w atrybucie "lang" i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A); alty dla zdjęć dodanych w galerii albumu fotograficznego są możliwe do edycji przez użytkownika (opcja ta jest dostępna po przejściu do Galerii, następnie w prawym górnym rogu zmień ->podpisy zdjęć; możliwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi elementami strony, możliwość pominięcia bloków oraz fokus i tabindex za pomocą przycisku TAB.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 26-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Mazurbmazur@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277-10-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

 

Siedziba Szkoły znajduje się przy ulicy Króla Maciusia 5, w okolicy skrzyżowania ulic Korkowej i Rekruckiej.

 

W odległości około 40 metrów od szkoły znajduje się przystanek autobusowy "Łysakowska" linii: 115 (kierunek  Aleksandrów/Mokry Ług ),  173 (kierunek Miłosna/Graniczna - Dworzec Wschodni/Lubelska), 305 (kierunek Strusia - PKP Międzylesie),  402 (kierunek Marysin - Wynalazek) i 520 (kierunek Marysin - Plac Bankowy).

 

Odległość do stacji PKP Warszawa Gocławek wynosi 700 m (kierunek Otwock - Warszawa).

 

Wejście na perony w obu kierunkach nie posiadają schodów.

 

Uwaga: aktualne informacje dotyczące transportu publicznego do zweryfikowania na stronie www.wtp.waw.pl

Na trasie występują pojedyncze przeszkody: nierówny chodnik.

Ciągi komunikacyjne nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Znajdujące się na trasie przejścia dla pieszych oznakowane są zebrą, nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej.

W sąsiedztwie szkoły zlokalizowany jest ogólnodostępny parking nieposiadający wydzielonych stref parkowania dla niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Szkoła dysponuje trzema, połączonymi ze sobą budynkami: budynek główny z wejściem od ul. Rekruckiej, budynek wschodni oraz budynek hali widowiskowo-sportowej z wejściem od strony ul. Króla Maciusia. Wejścia do budynków głównego i wschodniego są dobrze widoczne, łatwe do zlokalizowania. Posiadają zadaszenia dające ochronę przed opadami atmosferycznymi i słońcem.

 

Wejście od ul. Rekruckiej wyposażone jest w 10 schodów o wysokości nieprzekraczającej 17 cm każdy. Przestrzeń przed i za drzwiami nie pozwala na swobodne manewrowanie wózkiem. Na parterze budynku znajduje się sekretariat ogólny. Dojście do sekretariatu możliwe jest z budynku od strony ul. Króla Maciusia, łącznikiem. Różnica poziomów między budynkami na poziomie parteru wymaga pokonania 5 schodów o wysokości nieprzekraczającej 15 cm każdy. W budynku znajdują się szerokie korytarze, brak wind.

 

Wejście od ul. Króla Maciusia posiada podjazd dla wózków, szerokie, dwuskrzydłowe drzwi. Przestrzeń zarówno przed drzwiami jak  i w przedsionku umożliwia swobodne manewrowanie wózkiem. Podłogi pozbawione są progów i stopni. W tym budynku znajduje się winda o wymiarach 140x110 cm, umożliwiająca wjazd/zjazd na wszystkie kondygnacje. Sekretariat uczniowski zlokalizowany jest na I piętrze. Na I i II piętrze znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Drzwi do wszystkich pomieszczeń w tym budynku posiadają szerokość 90 cm.

 

Przy obu wejściach zlokalizowane są portiernie. Dyżurujący pracownicy kierują do komórek organizacyjnych szkoły, właściwych dla załatwienia danej sprawy. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Wejście do hali zlokalizowane jest po wschodniej stronie kompleksu. Do tego obiektu prowadzą schody z 3 stopniami, nie ma pochylni. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma możliwość dotarcia do hali przez budynek wschodni, gdzie w korytarzu łączącym oba budynki znajduje się pochylnia. Przestrzeń w korytarzu hali pozwala na swobodne manewrowanie wózkiem. Hala posiada toalety i łazienki przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W budynkach szkoły dopuszcza się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

Data dodania: 2021-10-05 10:12:02
Ilość wyświetleń: 1322

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie obiadu
Więcej informacji

SPORT W NASZEJ SZKOLE

I miejsce na ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego
Więcej informacji

Kalendarz

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż."

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej