Szkoła Podstawowa nr 195 serdecznie zaprasza mieszkanców do korzystania z boiska szkolnego. Kliknij po więcej szczegółów.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej - 2024/2025

Próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej odbędzie się w dniu 25.03.2024 r. o godz. 16:00 w hali sportowej SP 195.

 

WAŻNE

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Egzamin do IV klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie, składa się z czterech prób wybranych z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej oraz slalomu koszykarskiego:

 

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg):  (2 próby)
a) wykonanie:
testowany/a staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość;

b) pomiar:
skok mierzony jest w cm. Liczy się wynik lepszego skoku. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem zostawionym przez testowanego/ą; 

c) uwagi:

skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

 

 

2. Bieg zwinnościowy:  (2 próby )
a) wykonanie:
na sygnał "na miejsca" testowany/a staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z linii klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii;

b) pomiar:
próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu.
Liczy się lepszy czas z dwóch prób, mierzony z dokładnością do 1/10 s;

c) uwagi:
próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony na linię. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. Jeśli dwukrotnie testowany/a popełnił błąd rzucenia klocka na podłoże, doliczone zostają do osiągniętego wyniku 2s karne.

 

3. Skłony tułowia w przód z leżeniem tyłem przez 30 s (brzuszki) –próba siły mięśni brzucha:
a) wykonanie:
testowany/a leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał "start" testowany/a wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Próba trwa 30 sekund;

b) pomiar:
notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;

c) uwagi:
testowanego/ną nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

 

4. Skłon tułowia w przód - próba gibkości:
a) wykonanie:
testowany/a staje na ławeczce gimnastycznej tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce;

b) pomiar:
próbę wykonuje się dwukrotnie, lepszy wynik odczytywany jest w cm;

c) uwagi:
sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią ławeczki. W czasie wykonywania próby testowany/a musi mieć wyprostowane nogi. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów;

 

5. Slalom koszykarski:
a) wykonanie:
testowany/a staje na linii startu z piłką do koszykówki nr 5. Na sygnał dobiega do pierwszego pachołka oddalonego o 5m i rozpoczyna slalom składający się z 6 pachołków ustawionych od siebie o 3m. Po minięciu ostatniego pachołka wraca na linię mety po prostej (nie wykonuje slalomu);

b) pomiar czasu:
próbę wykonuje się dwukrotnie, liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy testowany/a zawodnik przekroczy linię startu;

c) uwagi:
całość toru testowany/a musi wykonać kozłując piłkę (zarówno dobiegnięcie do pierwszego pachołka jak i slalom oraz powrót na linię startu). Podczas wykonywania slalomu należy zmieniać rękę kozłującą (ręka dalsza od pachołka), natomiast powrót do linii startu kozłując dowolną ręką.

Data dodania: 2023-02-22 12:54:42
Data edycji: 2024-02-17 14:47:53
Ilość wyświetleń: 486

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie obiadu
Więcej informacji

SPORT W NASZEJ SZKOLE

I miejsce na ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego
Więcej informacji

Kalendarz

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż."

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej