Szkoła Podstawowa nr 195 serdecznie zaprasza mieszkanców do korzystania z boiska szkolnego. Kliknij po więcej szczegółów.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Próba sprawności fizycznej do klasy 6 sportowej - 2023/2024

Szanowni Państwo,

 

Dyrekcja szkoły ogłasza rekrutację uzupełniającą do klasy 6 sportowej.

 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klasy  4 sportowej. Obowiązuje złożenie podania w wersji papierowej (do pobrania na stronie internetowej) w sekretariacie szkoły w dniach 27 marca - 31 marca 2023r.

 

Próba sprawności fizycznej w rekrutacji uzupełniającej do klasy 6 odbędzie się w dniu 03.04.2023r. o godz. 17:00.

 

WAŻNE

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 6 SPORTOWEJ

 

  1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg):  (2 próby)
    a) wykonanie:
    testowany/a staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość;
    b) pomiar:
    skok mierzony jest w cm. Liczy się wynik lepszego skoku. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem zostawionym przez testowanego/ą;

    c) uwagi
    skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

 

2. Bieg zwinnościowy:  (2 próby)
a) wykonanie
na sygnał "na miejsca" testowany/a staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z linii klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii;
b) pomiar
próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu.
Liczy się lepszy czas z dwóch prób, mierzony z dokładnością do 1/10 s;

c) uwagi
próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony na linię. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. Jeśli dwukrotnie testowany/a popełnił błąd rzucenia klocka na podłoże, doliczone zostają do osiągniętego wyniku 2s karne.

 

3. Skłony tułowia w przód z leżeniem tyłem przez 30 s (brzuszki) –próba siły mięśni brzucha:
a) wykonanie
testowany/a leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał "start" testowany/a wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Próba trwa 30 sekund;
b) pomiar
notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;
c) uwagi
testowanego/ną nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

 

4. Skłon tułowia w przód - próba gibkości:
a) wykonanie
testowany/a staje na ławeczce gimnastycznej tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce;
b) pomiar
próbę wykonuje się dwukrotnie, lepszy wynik odczytywany jest w cm;
c) uwagi
sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią ławeczki. W czasie wykonywania próby testowany/a musi mieć wyprostowane nogi. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów;

Data dodania: 2023-02-22 13:08:27
Data edycji: 2023-03-06 10:01:18
Ilość wyświetleń: 65

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie obiadu
Więcej informacji

SPORT W NASZEJ SZKOLE

I miejsce na ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego
Więcej informacji

Kalendarz

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż."

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej