Szkoła Podstawowa nr 195 serdecznie zaprasza mieszkanców do korzystania z boiska szkolnego. Kliknij po więcej szczegółów.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulaminy

Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 115 nr 1/2014/2015 z dnia 1.09.2014 r.

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji podstawy programowej w Zespole Szkół nr 115 w Warszawie

1.    Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.

2.    Materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność uczniów po pisemnym poświadczeniu ich odbioru przez uczniów/rodziców.

3.    Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz wpisując podręczniki na kartę czytelnika.

4.    Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5.    Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom, po zapoznaniu z niniejszym regulaminem poświadczonym podpisem rodziców będącym zobowiązaniem przestrzegania jego zasad.

6.    Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7.    W przypadku podręczników składających się z kilku części zwrotu należy dokonać podczas wypożyczenia kolejnej części.

8.    Uczeń/Rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9.    Uczeń odchodzący ze szkoły zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

10.  Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej. W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go obłożyć i chronić przed zniszczeniem i zagubieniem

11.  W przypadku zniszczenia (np. poplamienie, wyrwanie kartki, rozerwanie, uszkodzenie rogów i grzbietu oraz popisanie książki) lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

12.  Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel wychowawca z nauczycielem bibliotekarzem, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

13.  Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

14.  W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice mogą być zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

15.  Przepis ten nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

Data dodania: 2021-10-04 16:11:00
Ilość wyświetleń: 221

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie obiadu
Więcej informacji

SPORT W NASZEJ SZKOLE

I miejsce na ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego
Więcej informacji

Kalendarz

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż."

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej