Szkoła Podstawowa nr 195 serdecznie zaprasza mieszkanców do korzystania z boiska szkolnego. Kliknij po więcej szczegółów.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady korzystania z wyżywienia

 

Zasady korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I  w Warszawie

 

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są
  1.  uczniowie
  2. pracownicy szkoły.
 1. Wysokość dziennej opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie może być wyższa niż 0,6% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie więcej jednak niż koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, pomniejszone o wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
 2. Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
 3. Opłaty za posiłki (śniadania, obiady, podwieczorki) należy wnosić w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na konto bankowe.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej wyznaczyć inny niż określony w pkt 4 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.
 5. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach styczniu i wrześniu mogą być wnoszone odpowiednio do dnia 5 stycznia i 5 września.
 6. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności.
 7. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności w przypadku gdy nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej w tym dniu do godziny 8.30.

 

Podstawa prawna: zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. 

Data dodania: 2021-10-05 09:42:02
Data edycji: 2023-08-31 19:03:23
Ilość wyświetleń: 2059

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie obiadu
Więcej informacji

SPORT W NASZEJ SZKOLE

I miejsce na ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego
Więcej informacji

Kalendarz

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż."

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej